Som medlem af De Danske Danseskoler (DDD) og International Dance Organisation (IDO) har vores elever mukighed for at deltage i turneringer både Nationalt og Internationalt.

For disse elever går de ugentlige timer med socialt samvær på danseholdene hånd i hpnd med en ambition om dygtiggørelse og forbedring af placeringer fra tidligere konkurrencer.

Det er vigitgt at understrege, at Dance Agency betragter turneringerne som et tilbud - ikke et krav!
Af samme årsag har vi heller ikke såkaldte "konkurrencehold" i solo og duo kategorierne for disse dansere.

Som professionelle undervisere rådgiver vi eleverne i koreografi, træningsmønstre, kostumer mv., så længe vi kan mærke det er i elevens interesse.

Gældende for alle vores turneringsdansere og dansehold er, at vi vægter venskabet på tværs af alder og kunnen højere end resultater og medaljer.

Vi tager ligeledes kraftig afstand fra forældrepres og indblanding af eksterne specialister uden konkret relation til danseskolen eller med fornøden viden om dansen, eleven og dennes målsætninger og realistiske  muligheder.

 

Vores sponsorer