Abonnementsbetingelserne

Udmeldelse af klubben:
Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, holddeltagelser mv.
Indmeldelse på et dansehold under hos Dance Agency Aps. betragtes som en indgået aftale om et kursus med fast start- og slutdato og tilmeldingen er derfor bindende for hele sæsonen/kursets varighed.

Bemærk: Der er IKKE tale om et månedskontingent, men derimod rater.
Altså en afbetaling/afdragsordning af den samlede pris for kurset, som Dance Agency Aps. har valgt at yde en service på, i form af en ratebetaling.

Undervisning der forsømmes af den tilmeldte, erstattes ikke.
Hvis underviseren er nødsaget til at aflyse, erstatter vi naturligvis undervisningen med entetn erstatningstimer som aftales med underviseren eller ved at finde en vikar.
Lektioner der erstattes eller vikarieres, refunderes ikke.

Force Majeure:
Dance Agency er ikke ansvarlig for manglende eller fosinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force Majeure).

Force Majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsninger) følgende:
Strejke, lockout og andre kollektive kampskridt.
Civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig.
Brand, ekplosion, uvejr, oversvømmelse, jordsælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe.
Umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler.
Umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk.
En regerings handliger, dekreter, lovgivning forordringer eller begrænsninger.

Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort, Visakort, Mastercard

Vores sponsorer