Organisationens juridiske navn: Dance Agency Aps.
 1. Vilkår og betingelser for hjemmesiden

  1. Ved benyttelse af denne VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF OG hjemmeside (”Hjemmesiden”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.

  2. Dance Agency kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemme-sidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.

  3. Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.


 1. Pris og betaling

  1. Det er en forudsætning for medlemskab af foreningen, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Dance Agency og dennes leverandører.

  2. Tilbydes løbende træk skal du i forbindelse med din første betaling godkende, at Dance Agency fremover må trække kontingentet fra dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab i henhold til nedenstående regler.

  3. Beløbet du skal betale for medlemskabet af foreningen, trækkes automatisk via dit betalingskort.

  4. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.

  5. Foreningen benytter DIBS A/S, som er godkendt af NETS A/S til denne form for transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlig.

  6. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Dance Agency, men hos DIBS A/S.

  7. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du Dance Agency's vilkår.

  8. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender foreningen påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingentbetalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort.

  9. Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind i foreningens KLUBMODUL og rette dette.

  10. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på foreningens KLUBMODUL som beskrevet ovenfor.

  11. Når du køber varer eller ydelser af Dance Agency via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S og håndteres krypteret af DIBS A/S

  12. Når du anvender Hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra Dance Agency, accepterer du, at vi administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Hjemmesidevilkårene.

  13. Dance Agency kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

  14. På Hjemmesiden kan der som udgangspunkt betales med følgende betalingsmidler: Dankort, Visa/Dankort i nogle tilfælde kan der ligeledes anvendes Mastercard med flere. Dette vil dog fremgå tydeligt flere steder på hjemmesiden.

  15. Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud.

  16. Ratebetaling skal ikke ses som månedsbetaling - men som en service, hvor Dance Agency giver kunden mulighed for at betale det fulde kontingent ad flere omgange.

  17. Foreningen benytter DIBS A/S som betalingsgateway. DIBS A/S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S. Læs mere på dibs.dk om sikkerheden ved online betaling.

  18. Alle priser nævnt på Hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt.

  19. Er eleven i restance kan Dance Agency nægte dig adgang til undervisningen indtil dette er bragt i orden igen.

  20. I henhold til DDD's regler om turneringsdans, kan eleven ikke deltage i turneringer for en anden danseskole under DDD og IDO i indeværende sæson.


 1. Fortrydelsesret

  1. Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, holddeltagelser o.l.

  2. Indmeldelse på Dance Agency betragtes som en indgået aftale om et kursus med fast start og slutdato, og tilmeldingen er derfor bindende for hele sæsonen.
   Vælger du at betale i rater, så bemærk:

   Bemærk at der IKKE er tale om månedskontingent, men rater. Altså en afbetaling/en afdragsordning af den samlede pris for kurset, som Dance Agency har valgt at yde en service på, i form af rater.

  3. Undervisning der forsømmes af den tilmeldte, erstattes eller refunderes ikke. 

  4. Hvis underviseren er nødsaget til at aflyse, erstatter vi naturligvis undervisningen enten med erstatningstimer, som aftales med underviseren, eller ved at vi finder en vikar. Lektioner der erstattes eller vikarieres, refunderes ikke.


 1. Force Majeure

  1. Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

  2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

   1. strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

   2. civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

   3. brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe

   4. umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

   5. umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

   6. en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

 2. Personoplysninger

  1. Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

  2. Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"), kan identificeres ved at den pågældende adresse i browseren begynder med HTTPS

  3. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom. Der opbevares ingen personhenførbare oplysninger om dig

  4. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

  5. De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Dance Agency via Klubmodul ApS eller Klubmoduls leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

  6. Som registreret bruger hos Dance Agency har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

  7. Ingen registrerede personoplysninger til ydelser udbudt af Dance Agency, videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder. 


 1. Foto og Videomateriale

 1. Dance Agency Ivs. kan anvende fotos, lyd- og filmoptagelser af i informationsmateriale, på hjemmesiden og på sociale medier.
  Forældre, der ikke ønsker fotos mv. af deres børn videregivet, bedes orientere os, men kan også give besked om at fjerne materialet efterfølgende.

 

 1. Brugernavn og adgangskode

  1. Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos Dance Agency via Klubmodul, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.

  2. Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

  3. Du kan bestille en ny adgangskode på denne hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.


 1. Nyhedsbreve

  1. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

  2. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

  3. Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden. I nyhedsbrevene kan der være reklamer for organisationens sponsorer og eller samarbejdspartnere.


 1. Cookies

  1. I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.

  2. I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies"


 1. Tekniske krav til brugerens computerudstyr

  1. Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Chrome, Internet Explorer, Edge, Safari, Mozilla, Opera) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

 1. Markedspladsen

  1. Via Markedspladsen kan klubbens medlemmer og fans støtte økonomisk. Hver gang et medlem shopper blandt de tilmeldte webshops, optjener klubben et tilskud på mellem 2-5% af ordren.

  2. Alle handler foretaget ved de tilmeldte webshops på markedspladsen går udelukkende gennem den pågældende webshop.

  3. Alle henvendelser og/eller reklamationer skal derfor rettes til den pågældende webshop.


 1. Ansvarsfraskrivelse

  1. Klubmodul ApS og Dance Agency er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

  2. Klubmodul ApS og Dance Agency kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden eller Klubmodul.

  3. Der tages forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.

  4. Klubmodul ApS og Dance Agency indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

  5. Selvom man tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og Dance Agency kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul ApS og Dance Agency forpligter sig ikke til at opdatere materialet.

  6. Klubmodul ApS og Dance Agency er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

  7. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Klubmodul ApS og Dance Agency.

  8. Klubmodul ApS og Dance Agency påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmodul eller vores leverandørers ydelser på Hjemmesiden.

  9. Hvis du ønsker at reklamere på en ydelse eller service, skal du kontakte os via mail kontakt@danceagency.dk.

  10. Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Hjemmesiden. Medmindre Klubmodul ApS eller Dance Agency ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ApS og Dance Agency ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.


 1. Kundeservice

  1. Generelt vil vi så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte via mail på kontakt@danceagency.dk.

  2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor, og vi vil forsøge at hjælpe dig

  3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at vi accepterer dine ønsker.

  4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, vi har leveret, kan du give feedback til os i form af mail med kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.


 1. Force majeure

  1. Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

  2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

   1. strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

   2. civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

   3. brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe

   4. umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

   5. umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

   6. en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

  3. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.


 
 
 
 
 
Hold i dag

Instagram